Kosteloos offertes ontvangen

Disclaimer

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website tonen.

Disclaimer intellectueel eigendom

Wij bieden informatie aan op deze website en zijn eigenaar van het intellectuele eigendom. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens rechtelijke regelingen. Dit houdt in dat u niet zomaar tekst, fotomateriaal of andere materialen van onze website mag kopiëren, verspreiden of op een andere manier gebruiken of misbruiken zonder hiervoor toestemming te vragen.

Geen garantie op correctheid

We streven ernaar onze website altijd up-to-date te houden. Ondanks deze inspanningen kan de informatie op deze website onvolledig en of onjuist zijn. Wij zijn dan niet aansprakelijk voor de onvolledig of onjuiste informatie.

We streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van correcte prijzen op onze website. Fouten die daarbij ontstaan, en herkenbaar zijn als ofwel typefouten of fouten door het programmeren, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst te mogen claimen of afdwingen.

De informatie en diensten op deze website worden aangeboden zonder enige garantie en / of aanspraak op correctheid. Wij hebben het recht om, zonder enige voorafgaande mededeling, deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor links die naar foutieve informatie verwijzen.

Wijzigingen

De meest recente disclaimer is te vinden op deze pagina. Bij wijzigingen wordt deze disclaimer hier aangepast.